Inspecţia Muncii

Inspecția Muncii

Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor, începând cu data de 15 august 2011, o versiune actualizată a portalului pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG 500/2011.
Această versiune actualizată a portalului vine în sprijinul angajatorilor care folosesc modalitatea de transmitere on-line a registrului de evidenţă a salariaţilor ca o modalitate modernă şi eficientă de lucru cu reprezentanţii Inspecţiei Muncii şi în acelaşi timp conformă cu normele legislative în vigoare.

În perioada următoare, versiunea actualizată conform prevederilor HG 500/2011 şi versiunea de portal conform prevederilor HG 161/2006 vor funcţiona în paralel permiţând astfel angajatorilor să efectueze transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în conformitate cu prevederile legale. Depunerea registrului în formatul prevăzut de prevederile HG 500/2011 se va face conform termenelor legale prevăzute de actul normativ.

Pentru transmiterea elementelor noi introduse conform HG 500/2011 se va folosi versiunea actualizată a portalului (a se vedea link mai jos, cel din partea stângă).

Acces portal versiune conformă cu HG 500/2011 Acces portal versiune conformă cu HG 161/2006

mentiune MENŢIUNE: Odată efectuată transmiterea registrului în formatul stabilit prin ultima versiune de specificaţii tehnice publicate pe site-ul Inspecţiei Muncii ( www.inspectiamuncii.ro ), specificaţii conforme cu prevederile HG 500/2011, angajatorul nu va mai putea reveni la formatul anterior de registru (cel conform cu prevederile HG 161/2006).

Acest lucru se impune pentru păstrarea integrităţii şi conformităţii datelor angajatorilor.